Life koučing

Životná a partnerská koučka

Robím, čo ma napĺňa a to je:

  • sprevádzam ľudí  k zmysluplnému a naplnenému životu podľa ich predstáv

Kontaktovať ma môžete tu:

Janette Šimková
Polus Tower 1, Vajnorská 100/A831 04  Bratislava

 

Viac o mne a o tom, čo robím:

Po dlhoročnej publicistickej tvorbe venovanej sociálno-patologickým javom som vyštudovala  v roku 2009 sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, lebo som chcela naplniť svoju túžbu pomáhať ľuďom a podať im ruku skôr, než stihnú padnúť.

Pri sociálnom poradenstve som zistila, že niektorí klienti nepotrebujú rady, ale prácu na sebe v podobe osobného rozvoja. Objavila som možnosti koučovania, ktoré si ma získalo aj tým, že v ňom ide o rovnocenné partnerstvo medzi koučom a koučovaným.

Koučujem s nadšením, lebo verím, že „každý problém v našom živote v sebe nesie dar – ale takto musíme uvažovať na začiatku, inak tento dar nikdy neobjavíme“, povedal Richard Bach a ja dodávam, že nikdy nie je neskoro hľadať začiatok.Klienti oceňujú môj ľudský prístup, prácu s emóciami, empatiu, tvorivosť a energiu, ktorú dokážem vložiť do motivácie a inšpirácie. Riadim sa krédom:  „Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať.“ Ja rada náruč otváram, aby som človeku ukázala, že môže s odvahou rozťahovať  krídla.

Napĺňa ma tiež lektorovanie a motivačné prednášanie, tvorím zážitkové workshopy na objavovanie a rozvíjanie potenciálu, kreatívnosti, posilňovanie sebavedomia a dosahovanie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom.

Osobnému rozvoju sa venujem od roku 2008, koučingu od roku 2009.  Som certifikovaný kouč RCS, absolvovala som intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný ICF (International Coach Federation). Modelu pre koučing párov a rodiny som sa učila u jedného z najlepších súčasných koučov na svete – Dr. Marilyn Atkinson, PhD., medzinárodne uznávanej školiteľky koučov. Absolvovala som certifikovaný tréning Family and couples coaching od Erickson College International.

Som absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch v Coachinplus pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.

Svoje skúsenosti rozvíjam naďalej prostredníctvom tréningov a seminárov zameraných na zručnosti pre pomáhajúcu profesiu. 

Som členkou Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC.

Napíšte mi:

Meno*
E-mail*:
Telefónne číslo:
Správa*