ŽiaRaslávia

Leri Veleslav

Robím, čo ma napĺňa a to je:

 • Vzdelávanie
 • Celostné uzdravenie (liečenie a terapie)
 • Zákony bytia myslenia a procesu poznania (koučing, vzťahy a sexualita, astrológia, numerológia...)
 • Čarovanie so silami (joga, pohyb, energie, potraviny)

Kontaktovať ma môžete tu:

Volchv Slávnych véd rozjímania.

Učiteľ rozjímania a tvorca metódy rozpoznania egostredného systému. Spoluzakladateľ a člen správnej rady Univerzity vedomého života, kde aktívne tiež vyučuje. Sprievodca osudom a psychoterapeut podľa metódy Nasycovanie silou ducha. 

Individuálne terapie sú zamerané na:

 • pôvod ťažko liečiteľných fyzických chorôb
 • analýzu pôvodu deštruktívnych prejavov (hnev, prchkosť, strach, apatia, sebaľútosť, nerozhodnosť a ostatné) a aplikovanie nápravy
 • analýzu pôvodu závislosti (alkohol, drogy, hry, práca, peniaze, partner, citová pripútanosť, depresie, mánie a ostatné) a aplikovanie nápravy
 • sprevádzanie a poradenstvo pri napätých životných situáciách (v manželstve, v partnerstve, vo vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi, v pracovných vzťahoch, otázky živobytia a podobne) a aplikovanie nápravy
 • urgentná pomoc pri panickej úzkosti, priame zásahy a ochrana pri podozrení na okultné aktivity

Skupinové stretnutia:

 • zdieľané diskusie na témy duchovného rozvoja a oslobodenia mysle od starých dogiem
 • prednášky na tému psychického/ mentálneho rozvoja v spojení so spirituálnym vývojom vedomia a spojenie tohto procesu s odstraňovaním psychických defektov a blokov.

Napíšte mi:

Meno*
E-mail*:
Telefónne číslo:
Správa*