Registrácia

Drahý priateľ, pokiaľ si prečítal "Vyhlásenie člena" a si presvedčený, že Tvoja cesta životom sa riadi tými istými hodnotami a Tvoj zámer sa zhoduje s našim alebo by si sa chcel naučiť podľa týchto hodnôt žiť a pridať sa k nášmu zámeru, si vítaný. Budeme veľmi radi, keď nás Tvoja účasť v spoločenstve obohatí o novú energiu.

Ďakujeme za Tvoju podporu a veríme, že spoločne sa stretneme všetci tí, ktorí sa rozhodli aktívne konať alebo podporiť tvorbu novej spoločnosti.

Členstvo v našom spoločenstve

Prvá forma sa Ťa týka vtedy, ak svojou pracovnou aktivitou prispievaš k šíreniu hodnôt spoločenstva. Spoločenstvo vedomého života Ti ponúka možnosť propagácie tvojich aktivít a produktov. V takomto prípade si preštuduj podmienky v časti "Aktívny člen" a riaď sa pokynmi.

Druhá forma sa Ťa týka vtedy, ak chceš Spoločenstvo vedomého života len podporiť a zároveň deklarovať svoje členstvo. V takomto prípade si preštuduj podmienky v časti "Člen podporovateľ" a riaď sa pokynmi.