Slobodné združenie všetkých cítiacich bytostí, ktorých zjednocuje rozhodnutie vzdať sa súťaže či posudzovania a vytvoriť bezpečný priestor pre zdieľanie.

Našimi životnými hodnotami sú

Pravda, ktorú vnímame ako autentický prejav, ktorý nesúťaží, neporovnáva a nedá sa dokázať

Sloboda, ktorú vnímame ako rešpekt k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti

Vernosť, ktorú vnímame ako vyjadrovanie vlastného cítenia

Projekty spoločenstva