Vyhlásenie člena z vlastnej cti

Dňa 1.9.2015 sa zišli ľudské bytosti v zdieľajúcej chvíli a rozhodli sa z vlastnej vôle založiť slobodné spoločenstvo, ktoré nazvali "Spoločenstvom vedomého života". Toto spoločenstvo je slobodným združením všetkých cítiacich bytostí, ktorých zjednocuje nasledovný životný zámer:

"Tvoríme slobodnú spoločnosť založenú na vedomej spolupráci a podpore. Vzdávame sa súťaže a posudzovania. Tvoríme bezpečný priestor pre poznanie kvalít a zručností jednotlivcov a podporujeme ich slobodný rozvoj."

Všetci združení a vzájomne zjednotení vyjadrujeme hodnoty založeného spoločenstva, ktoré sú pre spoločenstvo posvätné a určujú tak kvalitu nášho prejavu. Týmito hodnotami sú:

  • Pravda, ktorú vnímame ako autentický prejav, ktorý nesúťaží, neporovnáva a nedá sa dokázať
  • Sloboda, ktorú vnímame ako rešpekt k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti
  • Vernosť, ktorú vnímame ako vyjadrovanie vlastného cítenia

S hlbokou úctou a vďakou z vlastnej vôle vyhlasujem spolupatričnosť k Spoločenstvu vedomého života. Vnímam spoločenstvo a prelínam sa s ním svojimi zámermi. Pomocou energie matky Zeme sa podieľam na tvorbe harmónie sveta. Prostredníctvom kvalít svojho ega som osožný pre všetky cítiace bytosti, pretože všetci sme jedno. Preto prijímam útočisko v Spoločenstve vedomého života a v nadčasovej múdrosti bez posudkov a súťaže.